Region Östergötland

Fritt vårdval inom Östergötland

Dokumentnamn:
Fritt vårdval inom Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Vårdval, fritt vårdval
Giltig fr o m:
2012-02-23
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Martin Magnusson
Godkänd av:
Barbro Naroskyin
Diarienummer:
2012-706
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Det fria vårdvalet

Inom Landstinget i Östergötland har alla medborgare rättighet att fritt välja vårdgivare i länet och i regionen.

Det gäller oavsett anledning till att man önskar få sin vård på annan vårdenhet än den mest närbelägna (ex det kan vara en patient som tappat förtroende för vården på ett sjukhus och önskar fortsatt vård på ett annat sjukhus, patienter med närhet till ett sjukhus men önskar söka akut ett annat sjukhus´s upptagningsområde och det gäller även mera kostsam vård ex. dialys eller kostsamma läkemedel där patient vill välja ”annat” sjukhus). Detta gäller även oavsett att del av resursfördelningen inom landstinget baseras på befolkningsunderlag.

I patientmötet skall det vara tydligt att det fria valet gäller.
Det är självfallet tillåtet att försöka påverka –men inte att förbjuda.

Undantag

Undantag gäller vid kapacitetsbrist då det krävs en medicinsk prioritering.

Reglering av ersättning med anledning av förändrade vårdströmmar

Vårdströmmar mellan sjukhusen har varit konstanta och är ekonomiskt reglerade mellan NSV,NSC, NSÖ. Vårdströmmarna kommer regelbundet att följas upp och justering av ersättningen kan bli aktuell om strömmarna förändras i signifikant omfattning. 
Om det skulle uppstå enskilda extremt kostsamma fall (ex kostsam läkemedelsbehandling) skall detta regleras mellan parterna.


 

Revisionshistorik:

Giltighet förlängd till 2015-12-31 Martin Magnusson, Vårddirektör (28/11 2014)