Region Östergötland

Internet kapitel 2.4

Dokumentnamn:
Internet kapitel 2.4
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Informationssäkerhet
Giltig fr o m:
2009-07-20
Utfärdande enhet:
Juridiska enheten
Målgrupp:
Alla
Giltig t o m:
2025-03-31
Framtagen av:
Moa Malviker Wellermark och Richard Rystedt
Godkänd av:
LD Mats Uddin
Diarienummer:
RS 2016-38
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla