Region Östergötland

Dokumentation kapitel 9.1

Dokumentnamn:
Dokumentation kapitel 9.1
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Informationssäkerhet, manualer, systembeskrivning
Giltig fr o m:
2009-07-20
Utfärdande enhet:
Sakkunniggruppen
Målgrupp:
Chefer, Objektägare, Förvaltningsledare
Giltig t o m:
2025-03-31
Framtagen av:
Moa Malviker Wellermark och Richard Rystedt
Godkänd av:
RD Mats Uddin
Diarienummer:
RS 2016-38
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla