Region Östergötland

Rutiner för systemförändring kapitel 9.2

Dokumentnamn:
Rutiner för systemförändring kapitel 9.2
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Informationssäkerhet, systemförvaltning
Giltig fr o m:
2009-07-20
Utfärdande enhet:
Juridiska enheten
Målgrupp:
Chef, Objektägare, Förvaltningsledare
Giltig t o m:
2025-03-31
Framtagen av:
Moa Malviker Wellermark och Richard Rystedt
Godkänd av:
RD Mats Uddin
Diarienummer:
RS 2016-38
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla