Region Östergötland

Drift- och säkerhetsgodkännande kapitel 9.3

Dokumentnamn:
Drift- och säkerhetsgodkännande kapitel 9.3
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Informationssäkerhet, säkerhetsgranskning
Giltig fr o m:
2009-07-20
Utfärdande enhet:
Juridiska enheten
Målgrupp:
Chefer, Objektägare, Förvaltningsledare
Giltig t o m:
2025-03-31
Framtagen av:
Moa Malviker Wellermark och Richard Rystedt
Godkänd av:
RD Mats Uddin
Diarienummer:
RS 2016-38
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla