Region Östergötland

Brand-, miljö- och säkerhetsdialog - intern

Dokumentnamn:
Brand-, miljö- och säkerhetsdialog - intern
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Brandskydd, säkerhet, miljöskydd, dialog, rutin, LiÖ 2012 879
Giltig fr o m:
2016-02-28
Utfärdande enhet:
FM-centrum, Miljö- och säkerhet Region Östergötland
Målgrupp:
Verksamhetschefer, vårdenhetschefer och resurspersoner inom säkerhet, brandskydd och miljöskydd
Giltig t o m:
2017-02-27
Framtagen av:
Anders Åberg, Brandskyddscontroller
Godkänd av:
Mats E Persson, säkerhetschef
Diarienummer:
LiÖ 2012-879
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Utgåva

Giltig fr o m

Giltig t o m

Kommentarer till ny utgåva

Godkänd av (titel, namn, datum)

5 2016-02-28 2017-02-27 Mindre justeringar struktur och stycken. Nytt stycke Dokumentation Mats Persson, miljö- och säkerhetschef
4 2015-02-27 2016-02-27 Reviderat pga. justering av arbetsrutin samt namnändring Mats Persson, miljö och säkerhetschef
3 2013-04-20 2014-06-30 Reviderat pga. ändringar av beteckningar Mats Persson, säkerhetschef
2 2012-07-01 2013-07-01 Bytt namn, reviderat och överflyttat till ledningsstaben Annica Öhrn, risksamordnare
1 2008-10-22 2012-07-01 Anders Åberg, brandskyddcontroller