Region Östergötland

Användning av bilder från Region Östergötlands bildbank

Dokumentnamn:
Användning av bilder från Region Östergötlands bildbank
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
bildarkiv, bildbank, imagevault, foton, bild
Giltig fr o m:
2015-09-16
Utfärdande enhet:
Kommunikationsenheten
Målgrupp:
Medarbetare i Region Östergötland
Giltig t o m:
2020-09-16
Framtagen av:
Jan Persson
Godkänd av:
Anna Bowall
Diarienummer:
RS 2015-673
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder: