Region Östergötland

Användning av sociala medier- riktlinjer för Region Östergötland

Dokumentnamn:
Användning av sociala medier- riktlinjer för Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
sociala medier, facebook, twitter, riktlinjer
Giltig fr o m:
2012-01-01
Utfärdande enhet:
Kommunikationsenheten
Målgrupp:
Medarbetare i Region Östergötland
Giltig t o m:
2020-05-31
Framtagen av:
Susanne Fridberg
Godkänd av:
Anna Bowall
Diarienummer:
RS 2015-587
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.