Region Östergötland

Blogga i Region Östergötland

Dokumentnamn:
Blogga i Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
blogga, blogg, sociala medier
Giltig fr o m:
2012-04-10
Utfärdande enhet:
Kommunikationsenheten
Målgrupp:
Alla medarbetare
Giltig t o m:
2020-03-31
Framtagen av:
Helene Bäckström
Godkänd av:
Anna Bowall
Diarienummer:
RS 2015-115
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.