Region Östergötland

Förmedling av patientkontakter

Dokumentnamn:
Förmedling av patientkontakter
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
information, kommunikation
Giltig fr o m:
2015-06-01
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben Kommunikationsenheten
Målgrupp:
Alla enheter
Giltig t o m:
2020-12-31
Framtagen av:
Bodil Knuthammar
Godkänd av:
Anna Bowall
Diarienummer:
RS 2015-507
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla