Region Östergötland

Grafisk profil för Region Östergötland

Dokumentnamn:
Grafisk profil för Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
grafisk profil, grafisk manual, logotyper, kompelementfärger, typsnitt, annonser
Giltig fr o m:
2015-01-01
Utfärdande enhet:
Kommunikationsenheten
Målgrupp:
Konsulter och medarbetare i Region Östergötland
Giltig t o m:
2020-12-31
Framtagen av:
Joakim Anrell och Åsa Källstrand Thor
Godkänd av:
Anna Bowall, kommunikationsdirektör
Diarienummer:
RS 2016-856
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder: