Region Östergötland

Kommunikationsriktlinjer för privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland

Dokumentnamn:
Kommunikationsriktlinjer för privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
privata vårdgivare, information, kommunikation
Giltig fr o m:
2011-04-08
Utfärdande enhet:
Kommunikationsenheten
Målgrupp:
Alla enheter
Giltig t o m:
2020-05-30
Framtagen av:
Susanne Fridberg, kommunikationsstrateg
Godkänd av:
Anna Bowall, Kommunikationsdirektör
Diarienummer:
RS2015-117
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla