Region Östergötland

Namnsättning av enheter

Dokumentnamn:
Namnsättning av enheter
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Namn, produktionsenhet, verksamhetsenhet,
Giltig fr o m:
2015-11-01
Utfärdande enhet:
Kommunikationsenheten
Målgrupp:
Samtliga medarbetare och verksamheter i Region Östergötland
Giltig t o m:
2020-11-01
Framtagen av:
Joakim Anrell, kommunikationsstrateg
Godkänd av:
Anna Bowall, kommunikationsdirektör
Diarienummer:
RS-2015-90
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla