Region Östergötland

Skrivregler för Region Östergötland

Dokumentnamn:
Skrivregler för Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
skrivregler, lättläst, skriva, regler för att skriva
Giltig fr o m:
2015-03-02
Utfärdande enhet:
Kommunikationsenheten
Målgrupp:
Samtliga medarbetare i Region Östergötland
Giltig t o m:
2020-01-15
Framtagen av:
Joakim Anrell, kommunikationsstrateg, kommunikationsenheten
Godkänd av:
Anna Bowall, kommunikationsdirektör
Diarienummer:
RS 2015-246
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.