Region Östergötland

MEWS - Modified Early Warning Score

Dokumentnamn:
MEWS - Modified Early Warning Score
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
MEWS
Giltig fr o m:
2017-08-17
Utfärdande enhet:
Chefläkare Elisabeth Flashar, Chefläkare Erik Fransson, Chefläkare AnnSofie Sommer
Målgrupp:
Samtlig personal inom RÖ
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Annika Englund, sjuksköterska
Godkänd av:
Annsofie Sommer, chefläkare
Diarienummer:
RS 2016-427
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.