Region Östergötland

Provtagning beställd av nätdoktor

Dokumentnamn:
Provtagning beställd av nätdoktor
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
nätdoktor, Min doktor, Kry
Giltig fr o m:
2016-12-16
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Medarbetare inom primärvården i Östergötland
Giltig t o m:
2019-10-20
Framtagen av:
Mara Kosovic, primärvårdschef NSÖ, Eva Fremner, verksamhetschef Klinisk kemi
Godkänd av:
Annette Johansson, primärvårdschef NSV, Elisabeth Liljekvist, primärvårdschef NSÖ
Diarienummer:
RS 2016-
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Rutin angående provtagning beställd av nätdoktor

 

Kundutfört laboratorium (KUL)


Provtagning av akuta prover som CRP, Strep-A, Urinsticka på KUL tas och analyseras.
Patienten ska inte betala någon avgift då provtagningen är kopplad till läkarbesök.

 • Avgiften faktureras med 200 kr - för provtagning
 • Analyskostnaden enligt Laboratoriemedicins prislista
 • Beställaren faktureras även 150 kr för svarshantering och övriga kostnader
 • Svaret skrivs ut och ges till patienten, om det framgår på remissen att patienten ska ha svar, samt skickas med post till beställaren
 • Sår/svampodlingar bokas som sjuksköterskebesök (15min), beställaren faktureras med 200 kr
 • Anmälning, registrering i reception faktureras 150 kr till beställaren
 • Analyskostnaden och svar hanteras via Klinisk Mikrobiologi
 • Provsvar överförs inte i RoS, därmed inget signeringsansvar på provtagningsenheten

Vårdcentralslaboratorier som bemannas av biomedicinska analytiker


I östra länsdelen tar laboratoriepersonalen CRP, Strep-A och Urinsticka övrig hantering som ovan. Sår/svampodlingar som ovan.

I västra och centrala länsdelen tar inte laboratoriepersonal Strep-A vilket innebär att patienten måste bokas på sköterskemottagningen som tar analysen som sedan analyseras och hanteras av laboratoriepersonal som ovan.

 • Beställaren faktureras provtagningskostanden 200 kr från vårdcentralen och analyskostnaden från laboratoriet
 • Beställaren faktureras alltid 150 kr från vårdcentralen(registreringskostnad)
 • Övriga prover tas på laboratoriet och beställaren betalar provtagnings- och analyskostnader enligt Laboratoriemedicins prislista
 • Sår/svampodlingar som ovan alltid sköterskebesök

Prislista

2016

2017

Provtagning 206,00 kr 200,00 kr
CRP 7,30 kr 7,20 kr
Strep-A 25,50 kr 25,00 kr
Urinsticka 40,20 kr 39,40 kr
Sårodling 245,00 kr 249,00 kr
Svampodling 240,00 kr 244,00 kr