Region Östergötland

Restriktiv användning av silverförband i Landstinget i Östergötland

Dokumentnamn:
Restriktiv användning av silverförband i Landstinget i Östergötland
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
förbandsmaterial, omläggningsmaterial, silverförband
Giltig fr o m:
2013-02-13
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Användare av förbandsmaterial
Giltig t o m:
2018-10-31
Framtagen av:
Karin Ramstedt, Barbro Isaksson, Martin Magnusson
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2016-755
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Restriktiv användning av silverförband i Landstinget i Östergötland

Bakgrund
Silverförband för behandling av kroniska sår används i landstinget. Silver har antimikrobiell effekt och kan därför påverka infekterade sår. Men silverförband har starkt ifrågasatts pga:

-Det anses finnas en risk att bakterier utvecklar resistens mot silver och att det dessutom kan vara kopplat till antibiotikaresistens.

-Användning av tungmetaller kan medföra risker för människors hälsa, djur och natur.

SBU:s genomgång av befintlig forskning visar att det saknas tillförlitliga studier som kan avgöra effekten av silverförband vid kroniska sår.

Användning av silverförband
Med anledning av ovanstående kommer silverförband att tas bort från landstingets centralförråd. För användning av silverförband gäller att användningen av silverförband ska:

• ordineras av läkare verksamma inom specialiteter såsom BRIVA, hudmottagning eller infektionsklinik,
• ska ske under kort tid, 2-3 veckor och
• utvärderas genom dokumenterad systematisk uppföljning.

Mer information: 
SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Silverforband-vid-behandling-av-kroniska-sar/

Kemikalieinspektionen, http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Silver/

Martin Magnusson
Chefläkare
Ledningsstaben

Revisionshistorik:

Riktlinjen förlängd 2014-10-29 tom 2016-10-31 Martin Magnusson)

Förlängd giltighet 2016-10-10 Martin Magnusson Vårddirektör

2017-10-27 Ändrat Dnr Martin Magnusson vårddirektör

Riktlinjer justerad 2017-12-16 Martin Magnusson Vårddirektör