Region Östergötland

Funktionssäkerhet inkl brandskydd och miljöskydd för Region Östergötland

Dokumentnamn:
Funktionssäkerhet inkl brandskydd och miljöskydd för Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
funktionssäkerhet, brandskydd, miljöskydd
Giltig fr o m:
2015-12-15
Utfärdande enhet:
Miljö och Säkerhet Region Östergötland
Målgrupp:
Chef FM-centrum, Chef FC, Chef Sakkunniggruppen, Verksamhetsansvariga chefer, Vårddirektörer och Centrumchefer
Giltig t o m:
2023-12-15
Framtagen av:
Tomas Samuelsson
Godkänd av:
Mats Persson, Miljö- och säkerhetschef
Diarienummer:
RÖ 2015-704
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla