Region Östergötland

Skyddade personuppgifter och gömda personer

Dokumentnamn:
Skyddade personuppgifter och gömda personer
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Sekretessmarkering, sekretess, skydd kvarskrivning, gömda, fingerat personnummer
Giltig fr o m:
2012-09-01
Utfärdande enhet:
Juridiska enheten
Målgrupp:
Medarbetare inom regionen och de privata vårdgivare med vårdavtal, vårdpersonal som uppdragsgivare m fl.
Giltig t o m:
2023-05-31
Framtagen av:
Moa Malviker Wellemark, Informationssäkerhetsansvarig, Maria Funk, Regionjurist
Godkänd av:
Moa Malviker Wellemark, Informationssäkethetsansvarig
Diarienummer:
RS 2015-310
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

Utgåva nr

Giltig fr o m

Giltig t o m

Kommentar till ny utgåva

Godkänd av (titel, namn, datum)

2 2015-09-04 2016-10-01 Ändrat adressen till Skatteverket

Moa Malviker Wellermark
2015-09-04

3 2016-04-04 2017-05-01 Förlängt giltighetstiden Moa Malviker Wellermark
2016-04-04