Region Östergötland

Strategi för vårddokumentation i Region Östergötland

Dokumentnamn:
Strategi för vårddokumentation i Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Vårddokumentation, dokumentation, patientjournal, journalföring, Cosmic, sökord, termer, terminologi, e-hälsa, nationellt fackspråk för vård och omsorg, nationell informationsstruktur, patientsäkerhet, utdata, Verksamhetsrådet.
Giltig fr o m:
2012-06-12
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Användare och förvaltare av Region Östergötlands IT-stöd för hälso- och sjukvård
Giltig t o m:
2020-11-01
Framtagen av:
Sara Carlsén, projektledare. Helen Fredriksson, verksamhetsutvecklare. Pär Holgersson, projektledare. Tua Holm, verksamhetsutvecklare. Lotta Saleteg, vårdstrateg ledningsstab LiÖ. Sanna Åsberg, konsult Fodina Language Technology/ITC.
Godkänd av:
Martin Magnusson, Objektägare Patientjournalen, utvecklingschef LiÖ, landstingsledningen. Bo Orlenius, Objektägare Patientjournalen, vårddirektör Vrinnevisjukhuset, landstingsledningen.
Diarienummer:
RS 2016-00834
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.