Region Östergötland

BFE - Trans-anal irrigation

Dokumentnamn:
BFE - Trans-anal irrigation
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum
Sökord:
Fekal inkontinens, neurogen tarmdysfunktion, obstipation
Giltig fr o m:
2018-04-16
Utfärdande enhet:
MT-kliniken
Målgrupp:
Personal vid mag- tarmmedicinska kliniken
Giltig t o m:
2020-04-15
Framtagen av:
Anna Ingemansson
Godkänd av:
Katarina Pihl-Lesnovska
Diarienummer:
HMC-2018-00138
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.