Region Östergötland

BFE - Vårdprocessprogram anal inkontinens

Dokumentnamn:
BFE - Vårdprocessprogram anal inkontinens
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Fekal inkontinens
Giltig fr o m:
2016-06-02
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Målgrupp:
Personal vid MT-kliniken
Giltig t o m:
2019-06-01
Framtagen av:
Anna Ingemansson, Susanna Walter, Jenny Sjödahl
Godkänd av:
Katarina Pihl Lesnovska
Diarienummer:
HMC-2016-205
ICD-10 kod:
(R00-R99) Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.