Region Östergötland

Diabetes - Utskrivning nydebuterad diabetes typ 1

Dokumentnamn:
Diabetes - Utskrivning nydebuterad diabetes typ 1
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2016-04-26
Utfärdande enhet:
Mag-tarmmedicinska kliniken
Målgrupp:
Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare
Giltig t o m:
2020-04-25
Framtagen av:
Hanna Vestala, specialistsjuksköterska
Godkänd av:
Kerstin Armgarth, vårdenhetschef
Diarienummer:
HMC-2013-27
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla