Region Östergötland

Endoskopi - Ärftlig kolorektal cancer

Dokumentnamn:
Endoskopi - Ärftlig kolorektal cancer
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
HMC
Sökord:
Lynch syndrom, kolorektal cancer, polypos, Peutz-Jeghers syndrom, ärftlig cancer
Giltig fr o m:
2018-05-02
Utfärdande enhet:
Mag-tarmmedicinska kliniken
Målgrupp:
Läkare, SSK
Giltig t o m:
2020-05-02
Framtagen av:
Olga Bednarska, specialistläkare
Godkänd av:
Rikard Svernlöv, överläkare
Diarienummer:
HMC-2018-173
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla