Region Östergötland

Endoskopi - Eosinofil esofagit

Dokumentnamn:
Endoskopi - Eosinofil esofagit
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
HMC
Sökord:
Eosinofil esofagit, gastroskopi, esofagit
Giltig fr o m:
2018-05-03
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Målgrupp:
Läkare, SSK, USK
Giltig t o m:
2020-05-02
Framtagen av:
Olga Bednarska, specialistläkare
Godkänd av:
Rikard Svernlöv, överläkare
Diarienummer:
HMC-2018-171
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla