Region Östergötland

Endoskopi - Graviditet och amning

Dokumentnamn:
Endoskopi - Graviditet och amning
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Koloskopi, gastroskopi, endoskopi, graviditet, amning
Giltig fr o m:
2016-03-15
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicnska kliniken
Målgrupp:
Läkare, ssk, usk, endoskopiass
Giltig t o m:
2020-03-15
Framtagen av:
Georgios Katinios, spec läkare
Godkänd av:
Rikard Svernlöv, bitr verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2016-142
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre