Region Östergötland

Endoskopi - PCS

Dokumentnamn:
Endoskopi - PCS
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
pcs, patientkontrollerad sedering
Giltig fr o m:
2017-02-09
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Målgrupp:
undersköterskor och sjuksköterskor på endoskopienheten
Giltig t o m:
2020-02-08
Framtagen av:
Camilla Holmgren, leg sjuksköterska
Godkänd av:
Rikard Svernlöv, bitr. verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2015-77
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla