Region Östergötland

Endoskopi - Polypkontroll efter endoskopisk polypektomi

Dokumentnamn:
Endoskopi - Polypkontroll efter endoskopisk polypektomi
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
koloskopi, polypektomi, polypkontroll
Giltig fr o m:
2016-12-12
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Målgrupp:
Vårdpersonal endoskopienhet
Giltig t o m:
2020-12-11
Framtagen av:
Georgios Katinios, specialistläkare
Godkänd av:
Rikard Svernlöv, bitr. verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2016-114
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre