Region Östergötland

Endoskopi - Ökad blödningsrisk

Dokumentnamn:
Endoskopi - Ökad blödningsrisk
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
endoskopi, gastroskopi, koloskopi, blödningsrisk
Giltig fr o m:
2016-12-12
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Målgrupp:
Läkare, endoskopiassistenter
Giltig t o m:
2020-12-31
Framtagen av:
Georgios Katinios, specialistläkare
Godkänd av:
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2012-463
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla