Region Östergötland

Endoskopi - Akut försämring under endoskopi

Dokumentnamn:
Endoskopi - Akut försämring under endoskopi
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
endoskopi
Giltig fr o m:
2016-05-16
Utfärdande enhet:
Mag-tarmmedicinska kliniken
Målgrupp:
Personal vid endoskopienheten
Giltig t o m:
2020-05-15
Framtagen av:
Camilla Holmgren, SSK
Godkänd av:
Rikard Svernlöv, överläkare
Diarienummer:
HMC-2013-16
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla