Region Östergötland

Endoskopi - Perforation vid koloskopi

Dokumentnamn:
Endoskopi - Perforation vid koloskopi
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Koloskopi, perforation
Giltig fr o m:
2016-04-11
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Målgrupp:
Läkare, ssk, usk, endoskopiass.
Giltig t o m:
2020-04-11
Framtagen av:
Georgios Katinios, Rikard Svernlöv
Godkänd av:
Henrik Hjortswang, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2016-124
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla