Region Östergötland

Diabetes - Utskrivning nydebuterad diabetes typ 2

Dokumentnamn:
Diabetes - Utskrivning nydebuterad diabetes typ 2
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
diabetes
Giltig fr o m:
2016-04-26
Utfärdande enhet:
Mag- tarmmedicinska kliniken
Målgrupp:
Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare
Giltig t o m:
2020-04-25
Framtagen av:
Hanna Vestala, diabetessköterska
Godkänd av:
Rikard Svernlöv
Diarienummer:
HMC-2013-28
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla