Region Östergötland

Anpassad behandling

Dokumentnamn:
Anpassad behandling
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-07-17
Utfärdande enhet:
Medicinkliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Medicinkliniken ViN
Giltig t o m:
2019-06-01
Framtagen av:
Anders Danielsson, överläkare
Godkänd av:
Magnus Oweling, verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ 2015-75
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Styrande dokument om att avstå eller avsluta behandling på
Medicinkliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

 

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.

 

 

 
 

 

 

 

 

Revisionshistorik:
Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (Titel, namn)
2 2017-07-17 2019-06-01 Förlängs giltighetstid Verksamhetschef Magnus Oweling
1 2015-04-28 2017-06-01 Första utgåvan Verksamhetschef Magnus Oweling