Region Östergötland

Dialys - Central dialyskateter (CDK)

Dokumentnamn:
Dialys - Central dialyskateter (CDK)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
CDK kateter
Giltig fr o m:
2018-01-11
Utfärdande enhet:
Medicinkliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Medicinkliniken ViN
Giltig t o m:
2019-12-01
Framtagen av:
Emelie Harnestam, sjuksköterska, Mersida Alic, sjuksköterska
Godkänd av:
Fredrik Sundelin, överläkare, Lena Ekström, verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ 2007-101
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.

 

 

Revisionshistorik:

 

Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn)
8 2018-01-11 2019-12-01 Ändringar under flera rubriker Verksamhetschef Lena Ekström
7 2016-01-27 2017-12-01 Ändring under ” Borttagande av central dialyskateter (CDK)” rubrik ”Blödningsrisk” Verksamhetschef Magnus Oweling
6 2015-03-23 2016-06-01 Ändring i dokumentnamn Verksamhetschef Magnus Oweling

 

Senast reviderad: Reviderat av: Godkänt revidering:
2008-04-14 M Stjärnborg SSK, C Bäckstedt SSK, K Nilsson SSK Per Olof Andersson Överläkare
2010-03-30 Malin N Wilhelmsson SSK, Maria Stjärnborg SSK, Kristina Nilsson SSK Fredrik Sundelin Specialistläkare
2012-09-12 Maria Stjärnborg SSK, Malin N Wilhelmsson SSK Per Olof Andersson Överläkare
2013-11-08 Maria Stjärnborg SSK, Malin N Wilhelmsson SSK Per Olof Andersson Överläkare