Region Östergötland

Checklista i salen, avd 1

Dokumentnamn:
Checklista i salen, avd 1
Dokumenttyp:
Medicinsk manual
Utfärdande PE:
NSÖ
Sökord:
Giltig fr o m:
2018-07-31
Utfärdande enhet:
Medicinkliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Medicinkliniken Avd 1
Giltig t o m:
2020-06-01
Framtagen av:
Amira Hadziabdic, vårdenhetschef,
Godkänd av:
Amira Hadziabdic, vårdenhetschef,
Diarienummer:
NSÖ 2018
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Detta dokument finns i Dokumenta.