Region Östergötland

Direktinläggning - Läkartillsyn/bedömning direktinläggning under jourtid

Dokumentnamn:
Direktinläggning - Läkartillsyn/bedömning direktinläggning under jourtid
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-03-24
Utfärdande enhet:
Medicinkliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Medicinkliniken ViN
Giltig t o m:
2018-06-01
Framtagen av:
Magnus Oweling, verksamhetschef
Godkänd av:
Magnus Oweling, verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ 2017-42
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

 

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.

 

 

 

 

Revisionshistorik:

Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn)
1 2017-03-24 2018-06-01 Första utgåvan Verksamhetschef Magnus Oweling