Region Östergötland

Epilepsi

Dokumentnamn:
Epilepsi
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-03-31
Utfärdande enhet:
Medicinkliniken VIN
Målgrupp:
Medarbetare Medicinkliniken ViN
Giltig t o m:
2019-06-01
Framtagen av:
Toomas Kaugesaar, överläkare
Godkänd av:
Toomas Kaugesaar, överläkare Magnus Oweling, verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ 2007-208
ICD-10 kod:
(G00-G99) Sjukdomar i nervsystemet
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.

 

 

 

Revisionshistorik:
Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn)
5 2017-03-31 2019-06-01 Förlängd giltighetstid Verksamhetschef Magnus Oweling
4 2015-04-30 2017-06-01 Ändring av information kring körförbud till 6 månader Verksamhetschef Magnus Oweling

 

Senast reviderat:
2009-01-01

2012-10-16

Reviderat av:
Toomas Kaugesaar, överläkare

Toomas Kaugesaar, överläkare

Godkänt revidering:
Magnus Roberg, chef sjukhusmedicin

Magnus Roberg, verksamhetschef