Region Östergötland

Förebyggande av fall och fallskador på Medicinkliniken ViN

Dokumentnamn:
Förebyggande av fall och fallskador på Medicinkliniken ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Giltig fr o m:
2016-12-01
Utfärdande enhet:
Medicinkliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Medicinkliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-01
Framtagen av:
Ricarda Poulaki, samordnare
Godkänd av:
Magnus Oweling, verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ 2011-16
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.

 

 

 

 

  

     
Revisionshistorik:

Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn)
3 2016-12-01 2017-12-01 Förlängt giltighetsdatum Verksamhetschef Magnus Oweling
2 2015-11-18 2016-12-01 Förlängt giltighetsdatum Verksamhetschef Magnus Oweling