Region Östergötland

Diabetes mellitus - Intravenös insulintillförsel vid högt blodsocker på Medicinavdelning

Dokumentnamn:
Diabetes mellitus - Intravenös insulintillförsel vid högt blodsocker på Medicinavdelning
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Giltig fr o m:
2016-10-17
Utfärdande enhet:
Medicinkliniken
Målgrupp:
Medarbetare Medicinkliniken ViN
Giltig t o m:
2018-12-01
Framtagen av:
Anna-Maria Ottosson, överläkare
Godkänd av:
Anna-Maria Ottosson, överläkareMagnus Oweling, verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ 2007-217
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.

 

 

 


 

Revisionshistorik:
Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av
5 2016-10-17 2018-12-01 Förlängd giltighetstid Verksamhetschef Magnus Oweling
4 2015-03-05 2016-12-01 Ändringar gjorda under punkt 4 och 5. Verksamhetschef Magnus Oweling

 

 

Senast reviderat:
2008-0-26
Reviderat av:
Anna-Maria Ottosson, överläkare
Godkänt revidering:
Anna-Maria Ottosson, överläkare
2014-09-11 Anna-Maria Ottosson, överläkare Magnus Oweling, verksamhetschef