Region Östergötland

Diabetes mellitus - Medicinsk fotvård på Vrinnevisjukhusets diabetesmottagning

Dokumentnamn:
Diabetes mellitus - Medicinsk fotvård på Vrinnevisjukhusets diabetesmottagning
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Giltig fr o m:
2016-05-12
Utfärdande enhet:
Medicinkliniken VIN
Målgrupp:
Medarbetare Medicinkliniken ViN
Giltig t o m:
2019-06-01
Framtagen av:
Veronica Gustavsson, fotterapeut
Godkänd av:
Magnus Oweling, verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ 2007-162
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.

Revisionshistorik:

Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn)
5 2016-05-12 2019-06-01 Förlängd giltighetstid Verksamhetschef Magnus Oweling
4 2015-06-01 2016-06-01 Förlängd giltighetstid. Tillägg i dokumentnamn Verksamhetschef Magnus Oweling

 

Senast reviderad:
2008-01-01

2013-06-01

Reviderad av:
Veronica Gustavsson

Veronica Gustavsson

Godkänd revidering:
Magnus Roberg, chef sjukhusmedicin

Magnus Roberg, verksamhetschef