Region Östergötland

Diabetes mellitus - Insulinjusteringar vid höga och låga blodsockervärden på jourtid

Dokumentnamn:
Diabetes mellitus - Insulinjusteringar vid höga och låga blodsockervärden på jourtid
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Insulinordination
Giltig fr o m:
2016-10-17
Utfärdande enhet:
Medicinkliniken VIN
Målgrupp:
Läkare och sköterskor Vrinnevisjukhuset
Giltig t o m:
2018-12-01
Framtagen av:
Anna-Maria Ottosson, överläkare
Godkänd av:
Anna-Maria Ottosson, överläkare, Magnus Oweling, verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ 2007-175
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.

 

Revisionshistorik:
Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn)
6 2016-10-17 2018-12-01 Förlängd giltighetstid Verksamhetschef Magnus Oweling
5 2015-03-05 2016-12-01 Ändringar i dokumentnamn Verksamhetschef Magnus Oweling

 

Senast reviderat:
2008-09-30
2010-09-15

2012-12-19

 

Reviderat av:
Anna-Maria Ottoson
Anna-Maria Ottoson

Anna-Maria Ottoson

Godkänt revidering:
Anna-Maria Ottoson
Anna-Maria Ottoson

Anna-Maria Ottoson