Region Östergötland

Avvikelsehantering - handlingsprogram

Dokumentnamn:
Avvikelsehantering - handlingsprogram
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Avvikelser, handlingsprogram
Giltig fr o m:
2015-06-01
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Personal på MAVA och jourläkare
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Åsa Hulth, sjuksköterska
Godkänd av:
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2013-00102
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

2016-01-18

Ändring av kliniknamn från Medicinska akutkliniken till Medicinska och geriatriska akutkliniken

2017-07-14

Ändring av Åsa Hulth till Frida Gäfvert, avvikelsesamordnare