Region Östergötland

Blödningstid och Octostimtest - rutiner

Dokumentnamn:
Blödningstid och Octostimtest - rutiner
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Blödningstid, Octostimtest
Giltig fr o m:
2016-01-25
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Läkare och sjuksköterskor på Koagulationsmottagningen
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Cecilia Jennersjö överläkare, Karin Bengtsson sjuksköterska, Lilian Kikuchi vårdadministratör
Godkänd av:
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2013-00219
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

2016-11-17

Förlängd giltighetstid, ingen ändring av innehåll.