Region Östergötland

Brand- och säkerhetsrutiner för Medicinska och geriatriska akutkliniken, sektionen för akut internmedicin

Dokumentnamn:
Brand- och säkerhetsrutiner för Medicinska och geriatriska akutkliniken, sektionen för akut internmedicin
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Brand, säkerhet
Giltig fr o m:
2015-07-01
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Personal på sektionen för akut internmedicin
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Ewa Kindblom undersköterska, Britt Landberg undersköterska. Ändringar av Niklas Sjörud undersköterska, Niaz Baban undersköterska
Godkänd av:
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2014-00380
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

2016-02-08 Uppdatering av klinikens namn till Medicinska och geriatriska akutkliniken, samt att dokumentet gäller sektionen för akut internmedicin.

2016-06-16 Revidering av text, i punkt 1, lagt till samlingsplats. Punkt 6  placering av varselväst ändrad. Punkt 14 nytt innehåll enligt ändrade rutiner. Nya brand- och säkerhetsombud. Förlängd giltighetstid, godkänd av Kerstin Arbring, verksamhetschef.