Region Östergötland

Dödsfall - rutiner på Medicinska och geriatriska akutkliniken

Dokumentnamn:
Dödsfall - rutiner på Medicinska och geriatriska akutkliniken
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Dödsfall
Giltig fr o m:
2017-01-01
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Personal på MEGA
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Anne Ericsson, överläkare, Wojciech Ganowiak, överläkare, Yvonne Johansson, verksamhetsutvecklare, Gina Asp, vårdadminsitratör, Lilian Kikuchi, vårdadministratör
Godkänd av:
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2008-00147
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

2016-01-04

Ändring av dokumentnamn, kliniknamn samt ändrad rubrik av första stycket under Dagtid respektive Jourtid. Godkänd av verksamhetschef Kerstin Arbring