Region Östergötland

Efterlevandesamtal, Medicinska och geriatriska akutkliniken

Dokumentnamn:
Efterlevandesamtal, Medicinska och geriatriska akutkliniken
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Efterlevandesamtal, anhörig
Giltig fr o m:
2015-02-03
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Personal MAVA/MOA/GAVA
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Anne Ericsson, överläkare/biträdande verksamhetschef
Godkänd av:
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2013-00246
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

2015-05-25

Tillägg av stycket som börjar: Vid de tillfällen då patienten tillhör annan klinik..... 

2016-12-21

Förlängd giltighetstid samt ändring av klinik- och avdelningsnamn i dokumentet.