Region Östergötland

Ersättning vid specialistutbildning för sjuksköterskor MAVA/MOA

Dokumentnamn:
Ersättning vid specialistutbildning för sjuksköterskor MAVA/MOA
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Studier, specialistutbildning, ersättning
Giltig fr o m:
2015-05-01
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Sjuksköterskor MAVA/MOA
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Lotta Borg, vårdenhetschef
Godkänd av:
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2015-00256
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre