Region Östergötland

Fotografering av patienter på MAVA/MOA

Dokumentnamn:
Fotografering av patienter på MAVA/MOA
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Fotografering, digitalkamera, bilder, Picsara
Giltig fr o m:
2011-09-22
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Personal på MAVA/MOA
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Fredrik Lindblom, leg sjuksköterska
Godkänd av:
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2011-00262
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

2011-09-22

Första utgåvan

2014-02-21

Andra utgåvan, inga ändringar av innehåll

2014-10-27

Tredje utgåvan, ändring av Fredrik till Malin Råsander, ansvarig för fotoöverföring

2015-12-08

Fjärde utgåvan, förlängd giltighetstid. Godkänd av verksamhetschef Kerstin Arbring