Region Östergötland

Akuta internmedicinska konsultationer gällande inneliggande patienter på US - handläggningsrutiner

Dokumentnamn:
Akuta internmedicinska konsultationer gällande inneliggande patienter på US - handläggningsrutiner
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Internmedicin, akut, remiss, konsultation
Giltig fr o m:
2015-04-07
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Remittenter inom slutenvården på US
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Jan Ljunghusen, överläkare
Godkänd av:
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2006-00391
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

2006-04-20

Första Utgåvan

2007-04-20

Andra utgåvan. Ingen ändring i dokumentet.

2009-03-31

Tredje utgåvan. Ändringar av dokument för anpassning till Cosmic.

2010-05-22

Justering av personsökarnummer

2011-01-10

Ändring av utfärdande enhet för PM och remissmottagande enhet i Cosmic

2011-12-07

Ingen ändring av innehållet

2012-05-14

Förenkling/förtydliganden i samband med införandet av internmedicinsk mellanjour.

2014-03-20

Förlängning av giltighetstid

2015-04-07

Uppdatering av remissmottagare samt förlängning av giltighetstid.

2015-12-09

Förlängd giltighetstid. Ingen ändring av innehåll. Godkänd av verksamhetschef Kerstin Arbring. 

2016-01-08

Ändring av kliniknamn samt uppdatering av remissmottagare. Godkänd av verksamhetschef Kerstin Arbring.