Region Östergötland

Artärkateter, användning av, på MOA

Dokumentnamn:
Artärkateter, användning av, på MOA
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Artärkateter
Giltig fr o m:
2012-06-01
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Personal på MAVA/MOA, Medicin mellanjour/bakjour
Giltig t o m:
2021-06-01
Framtagen av:
Anne Ericsson, överläkare; Sigbritt Willers, sjuksköterska; Kristina Svensson, sjuksköterska
Godkänd av:
Anne Ericsson, överläkare
Diarienummer:
NSC-2012-00198
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

2012-06-01

Första utgåvan

2014-01-29

Andra utgåvan, förlängd giltighetstid. Inga ändringar av innehåll

2016-01-18

Ändring av kliniknamn från Medicinska akutkliniken till Medicinska och geriatriska akutkliniken

2016-05-09

Ändring av överläkare Anne Ericsson under rubriken Inläggning från van MAVA-överläkare till van MAVA-läkare. Förlängning av giltighetstiden